Magnetická rezonancia Trnava

Medican magneticka rezonancia Trnava_philips-achievaVítame Vás na stránke pracoviska magnetickej rezonancie MEDICAN, s.r.o. Trnava. Naše diagnostické centrum bolo založené v roku 2005.Vítame Vás na stránke pracoviska magnetickej rezonancie MEDICAN, s.r.o. Trnava. Naše diagnostické centrum bolo založené v roku 2005.

Nájdete nás v novej budove Fakultnej nemocnice Trnava v pavilóne chirurgických disciplín. Poskytujeme diagnostiku magnetickou rezonanciou na jednom z najmodernejších 1,5 Tesla MR prístrojov Philips Achieva. Spektrum vyšetrení zahŕňa MR diagnostiku hlavy (mozgu, hlavových nervov, SM, pontocerebellárneho uhla, neurovaskulárneho konfliktu, MR angiografiu intra a extrakraniálnych artérii a venóznych splavov), chrbtice a miechy, orgánov brucha a malej panvy a svalovopohybového aparátu (kĺby a mäkké tkanivá).

Samozrejmosťou je osobný, profesionálny a flexibilný prístup ku každému pacientovi.

O magnetickej rezonancii

Magnetická rezonancia je vyšetrovacia metóda na zobrazovanie orgánov a tkanív ľudského organizmu v prostredí magnetikého poľa pomocou rádiových vĺn. Počas vyšetrenia nedochádza k tvorbe rőntgenového žiarenia ako pri CT, vyšetrenie nie je z hľadiska radiačnej záťaže škodlivé. Pomocou zložitých algoritmov dochádza k tvorbe detailných obrazov vnútorných orgánov, na ktorých môže lekár pozorovať ich štruktúru a prípadné chorobné stavy. Najčastejšie sa MR využíva na diagnostiku ochorení mozgu, chrbtice, miechy, kĺbov, orgánov a mäkkých tkanív.

Vyšetrenie v závislosti od vyšetrovanej lokality trvá 20-40 minút.

Príprava na vyšetrenie

Na vyšetrenie chrbtice, kĺbov a mozgu nie je nevyhnutná žiadna výnimočná príprava. Bezprostredne pred vyšetrením orgánov brucha a malej panvy je vhodné aspoň 3 hodiny nejesť, je dobré dodržiavať pitný režim. Pacient by mal byť dostatočne hydratovaný.

Po príchode na naše pracovisko Vám dáme vyplniť dotazník pred vyšetrením (dotazník je možné stiahnuť v sekcii dokumentov na stiahnutie). Naši asistenti Vás usadia v kabínke a inštruujú o odstránení kovových predmetov z tela, k zamedzeniu interakcii kovov s magnetom, ktoré by mohli narušiť kvalitu výsledných obrázkov vyšetrenia, prípadne poškodiť elektronické zariadenia.

Vyšetrenie na MR nemôžu podstúpiť pacienti s MR nekompatibilným kardiostimulátorom, defibrilátorom, inzulínovou pumpou, prípadne s inými implantátmi, ktoré by mohli interagovať s magnetickým poľom a ktorých funkčnosť by mohla byť magnetom ohrozená. V prípade, že pacient absolvoval lekársky zákrok s implantáciou cudzích materiálov do tela (umelé chlopne, stenty, iné…), je vhodné aby sa informoval u operatéra o ich kompatibilite s MR vyšetrením ešte pred príchodom na vyšetrenie. Je vhodné priniesť so sebou zdravotnú dokumentáciu pre jednoznačnú identifikáciu takýchto implantátov.

Ak ste už absolvovali MR alebo CT vyšetrenie v minulosti, prineste si so sebou CD nosiče z predchádzajúcich vyšetrení i z iných pracovísk. Pomôže to lekárom pri hodnotení nálezu.

Pre lekárov, dokumenty

Ak posielate svojho pacienta na MR vyšetrenie, prosíme o dôkladné vypísanie žiadanky, vrátane epikrízy, aby sme mohli čo najlepšie zvoliť spektrum sekvencii pre danú vyšetrovanú oblasť.

Naše pracovisko je pripojené do telerádiologického komunikačného centra (T3C), pomocou ktorého je možné zdieľanie vyšetrení medzi pripojenými zdravotníckymi zariadeniami a ambulanciami prostredníctvom zabezpečeného pripojenia internetom. V prípade požiadavky zaslania konkrétneho vyšetrenia pomocou T3 centra, prosím kontaktujte našich lekárov.

Dokumenty na stiahnutie

Žiadanku na vyšetrenie magnetickou rezonanciou si môžete stiahnuť vo formáte:

Medican magneticka rezonancia Ziadanka MR Word
Medican magneticka rezonancia Ziadanka MR ODT
Medican ikona PDF dokument na stiahnutie

Dotazník a informatívny súhlas pred vyšetrením MR:

Medican magneticka rezonancia Ziadanka MR XLS
Medican magneticka rezonancia Suhlas pred vysetrenim MR ODS
Medican ikona PDF dokument na stiahnutie

Najčastejšie otázky

Čo si so sebou nemôžem vziať do vyšetrovne?

 • mobilné telefóny, mince, kľúče, perá, hodinky, opasok, okuliare, sponky do vlasov a bižutériu, náušnice, prstene, piercing, bankomatovú kartu, identifikačné preukazy,…
 • ženy by nemali použiť make-up

Asistent sa Vás spýta na:

 • prítomnosť kovových implantátov a protéz,
 • zubný strojček a náhradu,
 • strojček pre nepočujúcich,
 • tetovanie, náplaste (proti bolesti môžu obsahovať kov).

Čo v prípade tehotenstva?

 • zobrazenie pomocou MR v tehotenstve nie je odporúčané, ale v indikovaných prípadoch sa vykonáva. Indikujúci lekár dôkladne zváži Váš zdravotný stav a ak je vyšetrenie nevyhnutné, je možné ho realizovať.

Ako prebieha vyšetrenie?

 • Asistent Vás príjme v kabínke, kde Vám dá inštrukcie o odstránení kovových predmetov.
 • Po prejdení do vyšetrovacej miestnosti Vás asistent umiestni na posuvný vyšetrovací stôl, kde si ľahnete a umiestni Vám na vyšetrovanú oblasť tela cievku, ktorá sníma signál na tvorbu obrazu. Cievka je snímač rôzneho tvaru v závislosti od vyšetrovanej oblasti tela (pre vyšetrenie mozgu je tvaru masky, pre rameno a koleno vo forme bandáže a pre chrbticu a oblasť brucha vo forme pásu, ktorý pacienta obopína).
 • Po napolohovaní Vás posuvný stôl vsunie do tunela (magnet), kde treba v kľude nehybne ležať približne 20 – 40 minút. Pre lepší komfort, vzhľadom k väčšej dĺžke vyšetrenia, pacient leží na mäkkej podložke. Dôležité je vydržať bez pohybov, aby výsledný obraz nebol rozmazaný.

V priebehu vyšetrenia (20-40 minút):

 • samotné vyšetrenie je dosť hlučné, generovanie impulzov na tvorbu obrazu vydáva hlasný klepavý zvuk, budete mať slúchadlá pre zníženie hluku a prehrávanie hudby,
 • treba pokojne, bez pohybu ležať a pokúsiť sa nehovoriť, pohyb rozmaže (znehodnotí) výsledný obraz (uvoľnene a sústredene počúvajte hudbu, ktorá pôjde cez slúchadlá, alebo si predstavte, že ste na nejakom príjemnom mieste, myslite na obľúbené
  činnosti…)
 • ak by ste sa cítili nepríjemne alebo vystrašene, v ruke budete mať tlačidlo, ktoré po stlačení upozorní asistenta,
 • nie je nezvyčajné, že ľudia počas vyšetrenia zaspia

Môžem ísť na vyšetrenie s dieťaťom?

Ak je indikované na MR vyšetrenie dieťa, je vhodné ak príde v doprovode rodiča, ktorý môže byť v prítomnosti dieťaťa počas celého vyšetrenia, ak je to nevyhnutné. Rodič môže počas vyšetrenia dieťa držať za ruku, pokojné dieťa s pocitom bezpečia je kľudné, výsledný obraz je lepšie hodnotiteľný. Môžeme sa takýmto spôsobom vyhnúť medikamentóznej sedácii. Ak idete na vyšetrenie s menším dieťaťom, u ktorého spolupráca nie je možná, je nevyhnutná asistencia anesteziológa, ktorú zabezpečíme.
O takejto skutočnosti treba infomovať náš personál už pri objednávaní sa na vyšetrenie.

Čo je kontrastná látka?

Kontrastná látka je bezfarebná tekutina, ktorá umožňuje, aby niektoré časti obrazu boli jasnejšie, lepšie viditeľné. Mnohé štruktúry sa bez kontrastnej látky dostatočne nezobrazia, preto môže kontrast pomôcť lekárovi stanoviť diagnózu. Kontrastná látka sa nepoužíva pri každom vyšetrení a nie je nič znepokojivé na tom, ak sa lekár rozhodne použiť ju.

Ak trpíte ochorením obličiek, treba o tejto skutočnosti informovať personál, v závisloti od závažnosti stavu, lekár zváži podanie kontrastu.

Kolektív

Medican magneticka rezonancia Jana Kuchtova

Mgr. Jana Kuchtová
konateľ
jana.kuchtova@medican.sk

Medican magneticka rezonancia Monika Revayova

Monika Révayová
vedúci lekár a odborný garant
monika.revayova@medican.sk

Medican magneticka rezonancia Ladislav Bistak

MUDr. Ladislav Bisták
lekár
ladislav.bistak@medican.sk

Medican magneticka rezonancia Juraj Strelec

MUDr. Ján Střelec
lekár
jan.strelec@medican.sk

Rádiologickí asistenti:

Dipl. asistent Milan Mačica
milan.macica@medican.sk

Helena Šipkovská
helena.sipkovska@medican.sk

Ľuboslava Stanová
luboslava.stanova@medican.sk

Marek Drahoš
marek.drahos@medican.sk

Kontakt

MEDICAN, s.r.o.
A. Žarnova 11
917 01 TRNAVA

IČO: 45 857 245
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 26212/T

Telefonické kontakty

Mobil: 0905 926 740
Tel.: 033 53 38 814

MEDICAN-JAS, s.r.o. – magnetická rezonancia

Ulica A. Žarnova 11, 91702 Trnava

Spojte sa s nami