Bolesť pod jabĺčkom (femoropatelárna bolesť a artróza) a vykĺbenie jabĺčka ( luxácia pately)

Čo je femoropatelárna bolesť, artróza a luxácia pately?

Femoropatelárna bolesť v prednej časti kolenného kĺbu vzniká pri poškodení chrupavky jabĺčka alebo kosteného zárezu v stehennej kosti /sulcus femoris/. Tento stav sa nazýva femoropatelárna artróza. V niektorých prípadoch je táto bolesť spôsobená abnormálne vyvinutým femoropatelárnym kĺbom. Teda ak nie je kongruencia medzi patellou a stehennou kosťou optimálna. Pri vyššom zaťažovaní sa môžu bolesti stupňovať a chrupavka sa postupne opotrebováva, čím vzniká chondromalácia. Chondromalácia je postupné zmäkčovanie a stenčovanie chrupavky, ktoré v terminálnom štádiu opotrebovania spôsobuje podráždenie synóvie kĺbneho púzdra s opakovanými opuchmi kolenného kĺbu. O luxácii patelly hovoríme, ak jabĺčko /patella/ opustí femoropatelárny kĺb. Luxácia môže byť spôsobená úrazom, ale častejšie sa jedná o luxácie pri abnormálne vyvinutom femoropatelárnom skĺbení aj keď veľakrát je úraz prvým spúšťacím momentom luxácie. Tento úraz je však minimálny, mnohokrát sa jedná len o prudký alebo iný atypický pohyb kolena. Zväčša sa luxovaná patella vracia spontánne späť, ak zostáva luxovaná, náprava /reponuje/ sa pri ošetrení na ambulancii.

Ako sa dá diagnostikovať femoropatelárna artróza a luxácia patelly?

Po luxácii patelly zväčša vyhľadá pacient lekára sám alebo je privezený na traumatologickú či ortopedickú ambulanciu. Pri femoropatelárnej artróze je to najmä bolesť kolena pod jabĺčkom a neraz sú prítomné fenomény takzvané prelupovania. Po odobratí anamnézy a odbornom vyšetrení sa zhotovujú okrem bežných röntgenových /RTG/ snímkou aj špeciálne snímky na femoropatelárny kĺb takzvané axialne snímky – patelly. Na spresnenie diagnózy a určenie stavu chrupavky, nám presnejšiu odpoveď dá magnetická rezonancia /MRI/.

Ako sa lieči femoropatelárna artróza a luxácia pately?

V počiatočných štádiách poškodenia chrupavky sa doporučujú chondroprotektívne látky, ktoré zabraňujú alebo spomaľujú degeneráciu chrupavky. V ťažších prípadoch, keď je chrupavka mechanicky poškodená a fragmentovaná, pociťujeme pukanie a praskanie v kolene, spojené s opakovaným opuchom a bolesťou. V týchto prípadoch je indikovaná artroskopická operácia s ošetrením chrupavky. Pri nesprávnej pozícii patelly a pri opakovaných luxáciách je doporučovaná stabilizačná operácia, za účelom optimálnej súhry pohybu medzi jabĺčkom a stehennou kosťou. V indikovaných prípadoch, je možné túto stabilizačnú operáciu vykonať artroskopicky, ale pri ťažších abnormalitách, je potrebné zrealizovať väčší operačný zákrok.

Aká je rehabilitácia a pooperačný postup po ošetrení femoropatelárnej artrózy a luxácii pately?

Pri artroskopickom ošetrení femoropatelárnej artrózy začíname s rehabilitáciou hneď po operácii. Ak sa ošetrila len chrupka, bez zásahu na závesnom aparáte patelly, začíname na druhý pooperačný deň s rehabilitáciou hybnosti. Chôdzu povoľujeme s odľahčovaním operovaného kolena za 2 týždne. Po tejto dobe je možné postupne plné zaťažovanie. Ak sa vykonala stabilizačná operácia patelly, pooperačne nasadzujeme ortézu s limitovanou hybnosťou, ktorú ponechávame zvyčajne 3 týždne. Po sňatí ortézy začíname s postupnou rehabilitáciou hybnosti. Čo sa týka zaťažovania operovaného kolena po stabilizačných operáciách jabĺčka je postup daný ošetrením chrupky. Ak sme ošetrili defekt chrupky, odľahčujeme koleno 2 týždne, ak sme chrupku neošetrili, začíname s postupným zaťažovaním od 2. pooperačného dňa. Zvyčajne je pacient prepustení na 2. až 4. pooperačný deň do ambulantnej starostlivosti. Po operácii odstraňujeme aj Redonov drain, je to hadička v kolene, zavedená pri artroskopii, ktorá slúži na odvádzanie krvi a výpotku z kolena, aby sa zabránilo ich hromadeniu, stehy vyberáme zvyčajne na 7. až 12. deň. Ďalšia liečba pokračuje ambulantne, s pravidelnými kontrolami, podľa dohodnutých termínov, ktoré sú pacientovi oznámené po operácii alebo pri prepustení a sú napísané v prepúšťacej správe. V kolene sa môže hromadiť spomínaná krv, alebo výpotok aj po vytiahnutí drainu. V tomto prípade je ju nutné odstrániť punkciami. Po artroskopickej stabilizácii môže pretrvávať opuch kolena aj niekoľko mesiacov. Po stabilizácii pri luxáciách, sa tieto luxácie zvyčajne nevyskytujú ale ich opakovane vyluxovanie môže nastať. V literatúre sa popisuje, že sa vyskytujú v 1 – 3 % prípadoch. Časté je aj občasné pobolievanie a pocit únavy pod jabĺčkom a v okolí jabĺčka po spomínaných operáciách. Ich intenzita je však neporovnateľne nižšia ako pred operáciou.

Ošetrenie poškodenej chrupavky návrtmi

Osetrenie poskodenej chrupavky kolena navrtmi

Ukážka artroskopickej operácie (artroskopia kolena)

Viac informácií o klinike