Čo je PSV – predný skrížený väz?

PSV znamená predný skrížený väz. Kolenný kĺb je najväčší a najkomplexnejší kĺb v ľudskom tele. Jeho funkcia závisí od štyroch väzov a niekoľkých svalových šliach. Na bočných stranách kolena sa nachádzajú dva väzy: vnútorný a vonkajší postranný väz a dva skrížené väzy v strede kolena PSV (predný skrížený väz) a ZVS (zadný skrížený väz). PSV spája prednú časť holennej kosti so zadnou časťou stehennej kosti, čím zabraňuje posunu predkolenia dopredu.

Ako vzniká poškodenie PSV?

Jeden z najbežnejších spôsobov poranenia PSV je priamy náraz do kolena, čo sa stáva pri športe, najmä pri futbale, pri páde na lyžiach, pri basketbale a volejbale.

Aké sú príznaky PSV?

Pri poškodení PSV pacient pociťuje vykĺbenie kolena s počuteľným prasknutím. Úraz je sprevádzaný bolesťou a limitáciou hybnosti. Po niekoľkých hodinách dochádza k opuchu kolena a sťaženej chôdzi. Bolesť a opuch väčšinou vrcholia na druhý deň od úrazu, potom sa začínajú zmierňovať.

Ako sa diagnostikuje poškodenie PSV?

Poškodenie PSV zväčša prinúti pacienta vyhľadať lekársku pomoc. Pri vyšetrení špecialistom sa zväčša dá diagnostikovať poškodenie väziva kolenného kĺbu. Avšak, poškodenie ďalších mäkkých tkanív kolena je pri opuchu a bolesti ťažko posúditeľné. Následné vyšetrenie magnetickou rezonanciou, alebo artroskopická operácia definitívne odhaľuje vážnosť poškodenia štruktúr.

Budem potrebovať operáciu pri PSV?

Ide o najčastejšie kladenú otázku v prípade poranenia PSV. Indikácia na operáciu si vyžaduje zváženie viacerých faktorov. Patria k nim úroveň športovej aktivity a očakávania pacienta. U mladých pacientov, ktorí sa chcú vrátiť do vrcholového športu a majú nestabilné koleno, alebo primárne vyšetrenie ukazuje kompletné poškodenie PSV, je operačná liečba doporučovaná. U starších ľudí, ktorí športujú rekreačne, alebo vôbec a klinické prejavy nestability sú len mierne, je konzervatívna liečba často úspešná.

Aké operačné techniky sa používajú pri PSV?

Existujú viaceré operačné metódy. Základné rozdiely sú vo výbere štepu a spôsobe jeho fixácie v kolennom kĺbe. Ako zlatý štandard sa označuje technika pomocou šľachy pod jabĺčkom (patelárnej šľachy). V poslednej dekáde sa rozvinula technika pomocou šliach priťahovačov stehna (hamstring). V súčasnosti sa celosvetovo tieto operačné techniky používajú v približne rovnakom pomere.

1. Šľacha pod jabĺčkom – patelárna šľacha – BTB

Pri tejto operačnej technike sa odoberá stredná časť šľachy pod jabĺčkom s dvomi kostnými bločkami. Jeden bloček z kolenného jabĺčka (pately) a druhý z kosti predkolenia (tibie). Všeobecne prijatá skratka pre tento štep je BTB. Odobratá asi 10 cm dlhá a 9 mm široká šľacha sa upravuje v miestach kostných bločkov. Tento monoštep sa zavádza do kolena na pôvodné miesto originálneho PSV a následne sa v kolene pevne zafixuje. Časom prechádza histologickou prestavbou a vhojením do jednotlivých kostí. Takto vzniká asi po 6. mesiacoch takmer plnohodnotná náhrada pôvodného rozhrnutého väzu.

2. HAMSTRING – STGR technika

Pri tejto operačnej technike sa odoberajú dve šľachy zo skupiny priťahovačov stehna – hamstringov. Všeobecne prijatá skratka pre tento typ šliach je STGR. Odobrané asi 20 cm dlhej šľachy – štepy sa upravujú do finálneho tvaru štvorpletenca – quadruštepu. Jeho dĺžka je asi 10 cm a hrúbka asi 8 – 9 mm. Tento štep sa zavádza do kolena na pôvodné miesto originálneho PSV a následne sa v kolene pevne zafixuje. Časom prechádza histologickou prestavbou a vhojením do jednotlivých kostí. Takto vzniká po asi 6. – 8 . mesiacoch takmer plnohodnotná náhrada pôvodného rozhrnutého väzu.

Plastika predneho skrizeneho vazu

Komplikácie pri plastike predného skríženého väzu

Ako každá operácia, aj plastika PSV má svoje komplikácie. Mnohé z týchto komplikácií sú dôsledkom rizikových faktorov, ktoré sú prítomné u pacienta plánovaného na plastiku PSV.
Samotné komplikácie rozdeľujeme do 4 skupín:

1. Komplikácie priamo pri operácii

 • anestézia /oboznamuje anestéziológ/,
 • neštandardné anatomické pomery,
 • krvácanie,
 • pretrhnutie štepu,
 • zlomenina jabĺčka.

2. Perioperačné včasné komplikácie do 48 hod po operácii

 • infekcia rany, štepu, kolena,
 • flebotrombóza, pľúcna embólia,
 • krvácanie z operačnej rany,
 • alergické reakcie,
 • poruchy krvácavosti.

3. Perioperačné neskoré komplikácie do 7 dní po operácii:

infekcia rany, kolena,
flebotrombóza,
pľúcna embólia.

4. Pooperačné komplikácie:

 • pretrhnutie štepu,
 • obmedzenie hybnosti kolena (kyklop fenomén),
 • regionálne výpadky kožnej citlivosti,
 • nefunkčná plastika,
 • odvápnenie kosti (Sudeckova osteodystrofia).

Svetové štatistiky udávajú výskyt komplikácií v rozmedzí 5 – 10 %. Na našom pracovisku je počet komplikácií pod úrovňou 2 %.

Arthroskopický obraz plastiky PSV /predný skrížený väz/

Plastika predneho skrizeneho vazu - artroskopicky obraz

Ukážka artroskopickej operácie (artroskopia kolena)

Viac informácií o klinike