Čo je meniskus?

Meniskus je kosákovitá fibrokartilaginózna – chrupavčito – väzivová štruktúra kolenného kĺbu. Svojou štruktúrou je veľmi pevné ale ohybné tkanivo. Mediálny meniskus je umiestnený na vnútornej strane kolena a laterálny meniskus je umiestnený na vonkajšej strane kolena. Ich spoločnou funkciou je tlmenie nárazov a stabilizovanie kolenného kĺbu.

Ako sa môže meniskus natrhnúť, alebo poškodiť?

Väčšina zranení meniskov najmä u mladých športovcov vzniká následkom úrazu. Menisky sú obzvlášť zraniteľné pri rotačných úrazoch kolena a veľmi často sú poranené v kombinácií s poškodením predného skríženého väzu. U starších a rekreačných športovcov vzniká ich poranenie už pri jednoduchšom úraze, ako je podvrtnutie kolena, pri drepoch, alebo opakovaných aktivitách, ako napríklad beh, ktorý vytvára opakované mikrotraumy kolena. K týmto poškodeniam dochádza z dôvodu postupnej degenerácie menisku s narastajúcim vekom. Degeneráciu menisku pozorujeme často v spojení s degeneračným ochorením – artrózou.

Ako sa dá diagnostikovať poškodenie menisku?

Pri poškodení menisku dochádza k bolesti, opuchu a mechanickým príznakom, ako je obmedzenie hybnosti alebo blokovanie kolenného kĺbu. Poranenie menisku možno diagnostikovať na základe anamnézy, popisu úrazu pacientom a klinickým vyšetrením u špecialistu. Vyšetrenie magnetickou rezonanciou /MRI/ potvrdzuje a bližšie špecifikuje vážnosť poranenia kolena. V prípade, že diagnóza nie je úplne jasná, je indikovaná diagnostická artroskopia, pri ktorej sa dá poškodenie menisku jednoznačne určiť a následne ošetriť.

Ako sa ošetruje poranený meniskus?

V niektorých prípadoch najmä u mladých športovcov je potrebné ošetriť poranenie menisku zošitím – sutúrou. Tento typ ošetrenia je však založený na viacerých faktoroch. Na zošitie sú vhodné len niektoré typy poškodenia menisku, rozhodujúci je aj vek pacienta a časový faktor od poranenia menisku. Na sutúru menisku sa používajú špeciálne založené stehy s rôznymi technikami alebo rôzne pomôcky určené na tento účel. Materiál používaný na sutúru, je zo vstrebateľného materiálu a nemusí sa z kolena odstraňovať. Treba si však uvedomiť, že aj pri správnej indikácii a techniky dokonale prevedenej sutúre sa zošitý meniskus nemusí prihojiť. Ak je však sutúra indikovaná, treba sa o ňu vždy pokúsiť. Tento postup patrí medzi svetovo uznávané najmodernejší nový trend pri ošetrovaní meniskov. Väčšina poranení menisku hlavne u starších ľudí nie je vhodná na ošetrenie zošitím – sutúrou. V prípade zlyhania konzervatívnej liečby, akou je fyzikálna terapia a rehabilitácia, je indikované operačné riešenie. Tento operačný výkon sa nazýva parciálna menisectomia. Jedná sa o artroskopický operačný výkon, pri ktorom sa odstraňuje len poškodená časť menisku a lekár sa snaží o zachovanie čo najväčšej možnej časti. Je dôležité vedieť, že sa aj úplne prihojený meniskus po sutúre alebo časť menisku, ktorá ostala po parciálnej menisectomii môže poškodiť pri novom úraze kolena.

Čo je výhodou odstránenia menisku? Nebude mi odstránená časť v kolene chýbať?


Meniskus má nepochybne veľmi dôležitú úlohu v kolennom kĺbe, avšak pri jeho poškodení, keď sa nedá zošiť, väčšinu výhod tejto štruktúry sa stráca. Ak poškodenie spôsobuje bolesť a zhoršenie funkcie, vyžaduje sa jeho čiastočné odstránenie, čím sa väčšina ťažkostí pacienta zmiernia alebo úplne odstránia.

Aká je pooperačná rehabilitácia po ošetrení menisku?

Po ošetrení menisku začíname s rehabilitáciou hneď po ošetrení. Na nasledujúci pooperačný deň, zahájime nácvik chôdze a rozcvičovanie hybnosti operovaného kolena. Zaťažovanie záleží od pridružených ochorení, s následným ošetrením. Tento postup platí pre stav po menisektómii. Ak vykonávame sutúru, je nutné koleno fixovať ortézou, ktorú zvyčajne ponechávame 2 až 4 týždne a zaťažovanie kolena povoľujeme po 5. až 6. týždňoch. Po operácii odstraňujeme aj Redonov drain, je to hadička zavedená pri artroskopii, ktorá slúži na odvádzanie krvi a výpotoku z kolena, aby sa zabránilo ich hromadeniu. Stehy vyberáme zvyčajne na 7. až 12. pooperačný deň. Ďalšia liečba pokračuje ambulantne s pravidelnými ambulantnými kontrolami podľa dohodnutých termínov, ktoré sú pacientovi oznámené po operácii, alebo pri prepustení a sú napísané v prepúšťacej správe. V kolene sa môže hromadiť spomínaná krv alebo výpotok aj po vytiahnutí drainu. V tomto prípade je ju nutné punkciami odstrániť.

Artroskopický obraz nepoškodeného menisku

Medican-sk_Neinvazivna chirurgia_Neposkodeny meniskus

Ukážka artroskopickej operácie (artroskopia kolena)

Viac informácií o klinike