Operácia sivého zákalu

Sivý zákal znamená zníženie priehľadnosti vnútroočnej šošovky. Hlavným príznakom sivého zákalu je trvalé zhoršovanie zrakovej ostrosti, niekedy spojený i s prudšou zmenou refrakcie (dioptrií v okuliaroch). Jediným spôsobom riešenia tohto problému je operácia, pri ktorej sa odstráni ľudská vnútroočná šošovka a nahradí sa novou šošovkou. Operácia sivého zákalu je dlhodobo najčastejšou operáciou v našej krajine. Ročne sa na Slovensku zrealizuje približne 30 000 takýchto operácií. Výsledok operácie je závislý od jej indikácie, samotnej realizácie a kvality vnútroočného implantátu. Na našom pracovisku realizujeme operáciu cez drobný, približne 2 mm rez na oku. Počas operácie sa pomocou špeciálneho prístroja fragmentuje a odsáva vnútroočná šošovka a následne sa implantuje nová vnútroočná šošovka. Na našom pracovisku implantujeme výlučne tie najkvalitnejšie vnútroočné šošovky od renomovaných svetových výrobcov v tomto odbore. Celá operácia je plne hradená zdravotnou poisťovňou bez doplatku pacienta.

Objednávanie na operáciu katarakty

Na očné predoperačné vyšetrenie sa môžete objednať na emailovej adrese info@medican.sk alebo recepcia@medican.sk. Dôkladné predoperačné vyšetrenie je nevyhnutnosťou pred každou operáciou. Pri oftalmologickom vyšetrení sa posúdi vhodnosť operácie a v prípade predpokladu prínosu operácie, dohodne sa konkrétny termín operačného výkonu.

Rady pred operáciou sivého zákalu

 • Realizácia predoperačné vyšetrenie (cestou praktického lekára)
 • V deň operácie užitie všetkých liekov, ktoré pacient užíva. V prípade, ak sa niekto lieči na zelený zákal (Glaukóm), je nutné pokračovať v zaužívanom kvapkaní.
 • Pacient nemusí prísť nalačno
 • Pacient si na operáciu prináša celú zdravotnú dokumentáciu, kartičku poistenca a predoperačné vyšetrenie.
 • Je vhodné prichádzať s doprovodom, pretože pooperačne bude jedno oko prelepené.
 • Predpokladaný celkový čas strávený v našom zariadení je 2-3 hodiny.
 • V prípade užívania antikoagulačnej terapie (Warfarin), túto nie je nutné vysadzovať.

Rady po operácii sivého zákalu.

 • Deň po operácii je nutná kontrola chirurgom, následné kontroly môže zvyčajne pacient absolvovať u svojho rajónneho očného lekára.
 • Dodržiavanie pooeračného kľudového režimu – Dôležité je najmä vyhýbať sa dvíhaniu ťažkých bremien v predklone, udžiavanie čistoty rúk, nedotýkať sa operovaného oka a jeho okolia, nezdržiavať sa v prašnom prostredí. Obmedzenie na fyzicky náročné práce trvá 2 týždne, ak Vás inak nepoučí Váš očný lekár.
 • Pravideľné kvapkanie pooperačných kvapiek presne podľa odporúčania lekára
 • Pooperačne môže pacient cítiť mierny pocit cudzieho telieska, zvýšenú citlivosť na svetlo a slzivosť. Tieto potiaže zvyčajne ustupujú do niekoľkých dní.
 • Pooperačne bude nutný predpis nových okuliarov (zvyčajne len na čítanie). Predpis okuliarov je vhodné zrealizovať najskôr 4-6 týždňov po operácii.

Ukážka artroskopickej operácie (artroskopia kolena)

Viac informácií o klinike