Extrakcia osteosyntetického materiálu znamená vybratie kovového chirurgického materiálu zo zhojených zlomenín kostí, prípadne po iných chirurgických zákrokoch. Podľa charakteru použitého chirurgického materiálu sa tento zákrok vykonáva v celkovej, prípadne lokálnej anestézií. Najčastejším prístupom pri extrakcii je rez v pôvodnej jazve, sú však aj situácie, kedy je potrebný iný rez pre pohodlnú bez komplikačnú extrakciu materiálu. Podľa nálezu a operačného výkonu sa môže vkladať do rany Redonov drain, ktorý je po 24 hodinách odstránený. Dĺžka pooperačného obdobia je daná dĺžkou hojenia rany 7 – 10 dní. Po tomto období je povolená plná záťaž.

Komplikácie

Ako každá operácia, aj extrakcia osteosyntetického materiálu má svoje komplikácie. Mnohé z týchto komplikácií sú dôsledkom rizikových faktorov, ktoré sú prítomné u pacienta, plánovaného na spomínanú operáciu. O týchto rizikových faktoroch je nutné informovať lekára, ktorý bude operáciu vykonávať.

Najčastejšie sa jedná o tieto faktory:

 • prekonaná trombóza /upchatie ciev/, prípadne embólia /uvoľnenie sa krvnej zátky/ u pacienta, ale aj u blízkych pokrvných príbuzných,
 • poruchy zrážania krvi /aj pokrvný príbuzný/,
 • náchylnosť na tvorbu krvných zrazenín,
 • obezita,
 • dna,
 • iné prekonané ochorenia.

Samotné komplikácie rozdeľujeme do 3 skupín:

1. Perioperačné komplikácie – priamo pri operácii:

 • anestézia /oboznamuje anestéziológ/,
 • neštandardné anatomické pomery,
 • krvácanie,
 • poškodenie inštrumentária.

2. Perioperačné včasné komplikácie do 48 hod po operácii:

 • infekcia rany a kĺbu,
 • flebotrombóza, pľúcna embólia,
 • krvácanie z operačnej rany,
 • alergické reakcie,
 • poruchy krvácavosti.

3. Perioperačné neskoré komplikácie do 7 dní po operácii:

 • infekcia rany a kĺbu,
 • flebotrombóza,
 • pľúcna embólia.

4. Pooperačné komplikácie:

 • regionálne výpadky kožnej citlivosti v oblasti kĺbu,
 • reflexívna sympatická dystrofia kĺbu (Sudeckov syndróm).

Svetové štatistiky udávajú výskyt komplikácií v rozmedzí 5 – 10 %. Na našom pracovisku je počet komplikácií pod úroveň 2 %.

Ukážka artroskopickej operácie (artroskopia kolena)

Viac informácií o klinike