Charakteristika kolenného kĺbu – základné anatomické štruktúry

Kolenný kĺb napriek svojmu jednoduchému vzhľadu patrí medzi najkomplexnejšie kĺby. Zároveň ide o najčastejšie poranený kĺb v ľudskom organizme. Kolenný kĺb sa skladá zo štyroch kostí. Stehenná kosť, ktorá sa spája s oboma kosťami predkolenia, píšťalou a ihlicou, pomocou kĺbového puzdra a väziva. Jabĺčko sa nachádza v prednej časti kolena a pri ohýbaní kĺže v stehennom záreze. Kosti kolena sú jeho pevnou oporou, svaly sú zdrojom pohybu a väziva stabilizujú kolenný kĺb v správnom postavení. Povrch kolenného kĺbu pokrýva chrupavka. Meniskus je presne a špeciálne tvarovaná chrupavka do mesiačikovitého C tvaru, nachádzajúca sa na oboch stranách kolena medzi stehennou kosťou a píšťalou. Menisky tlmia nárazy chrupavky a zároveň vyrovnávajú nerovnaké tvary kosti. Hlavnými stabilizátormi kolena sú skrížené väzy. Predný skrížený väz ACL a zadný skrížený väz PCL sa navzájom krížia v strede kolena. Takže pri ich poškodení dochádza k výraznému obmedzeniu ich stabilizačnej funkcie s pocitom instability – vyskakovaniu kolena.

Ako vzniká poškodenie kolenného kĺbu?

často i pri rekreačnom športe. Na druhom mieste sú to rôzne degeneratívne ochorenia alebo drobné minimálne úrazy – mikrotraumy. Medzi neúrazové príčiny patria aj vrodené anomálie kvality spojiva – kĺbového púzdra a ligamenta. V neposlednom rade však môže prísť k poškodeniu kĺbu aj pri rôznych systémových ochoreniach ako napríklad DNA, reumatoidná artritída, psoriáza.

Aké sú príznaky poškodenia kolenného kĺbu?

Pri poškodení kĺbu dochádza k opuchu poúrazovému alebo k opakovaným chronickým opuchom, bolestivosti, obmedzenej a bolestivej hybnosti, intolerancii záťaže, rôznym stupňom instability a pocitom prelupovania v kĺbe.

Ako sa diagnostikuje poškodenie kolenného kĺbu?

K základným krokom pri diagnostickom postupe patrí anamnéza, kedy pacient opíše lekárovi ako sa mu stal úraz, alebo ako vznikli bolesti kolena. Klinické vyšetrenie zisťuje rozsah poranenia, limitáciu hybnosti, lokalizáciu bolesti a prípadný rozsah instability. RTG /röntgenové vyšetrenie/ je dostupné na každej chirurgickej ambulancii. Diagnostikuje poškodenie kostí, zlomeninu prípadne artrotické zmeny. Následné vyšetrenie magnetickou rezonanciou alebo artroskopická operácia definitívne odhaľuje závažnosť poškodenia štruktúr.

Budem potrebovať artroskopiu kolena a aké sú indikácie?

Ide o často kladenú otázku v prípade poškodenia kolenného kĺbu. Odpoveď sa líši od prípadu k prípadu. Indikácia na operáciu si vyžaduje zváženie viacerých faktorov.

Najčastejšou indikáciou na artroskopiu kolena sú:

 • distorzia – podvrtnutie kolena so zakrvácaním do kĺbu,
 • poškodenie meniskov,
 • poškodenie predného skríženého väzu,
 • poškodenie bočných väzov,
 • poškodenie chrupaviek,
 • femoropatelárna artróza a luxácie patelly – vyskakovanie jabĺčka,
 • chronická synovitída – opakujúce sa výpotky a degeneratívne zmeny.

Komplikácie pri artroskopii kolena

Ako každá operácia, aj artroskopia kolena má svoje komplikácie. Mnohé z týchto komplikácií sú dôsledkom rizikových faktorov, ktoré sú prítomné u pacienta, plánovaného na spomínanú operáciu. O týchto rizikových faktoroch je nutné informovať lekára, ktorý bude operáciu vykonávať.

Najčastejšie sa jedná o tieto faktory:

 • prekonaná trombóza /upchatie ciev/, prípadne embólia /uvoľnenie sa krvnej zátky/ u pacienta, ale aj u blízkych pokrvných príbuzných,
 • používanie hormonálnych preparátov, antikoncepcie u žien,
 • poruchy zrážania krvi /aj pokrvný príbuzný/, náchylnosť na tvorbu krvných zrazenín,
 • obezita,
 • dna,
 • psoriáza,
 • iné prekonané ochorenia.

Samotné komplikácie artroskopie rozdeľujeme do 3 skupín.

A. Perioperačné komplikácie – priamo pri operácii:

 • anestéza
 • neštandardné anatomické pomery
 • krvácanie
 • poškodenie inštrumentária

B. 1.Perioperačné včasné komplikácie do 48 hod po operácii:

 • infekcia rany a kĺbu
 • flebotrombóza, pľúcna embólia
 • krvácanie z operačnej rany
 • alergické reakcie
 • poruchy krvácavosti

2. perioperačné neskoré komplikácie do 7 dní po operácii:

 • infekcia rany a kĺbu
 • flebotrombóza, pľúcna embólia

C. pooperačné komplikácie

 • obmedzenie hybnosti kĺbu
 • regionálne výpadky kožnej citlivosti v oblasti kĺbu
 • reflexívna sympatická dystrofia kĺbu / Sudeckov syndróm/
 • špecifické komplikácie pri ošetrení jednotlivých kĺbových štruktúr kolena

Svetové štatistiky udávajú výskyt komplikácií v rozmedzí 5-10 percent. Na našom pracovisku je počet komplikácií pod 2%.

Artroskopická operácia

Viac informácií o klinike