Moderné neštátne zdravotnícke zariadenie v Piešťanoch

Vítame Vás na stránke novootvoreného moderného neštátneho zdravotníckeho zariadenia spoločnosti MEDICAN – JAS v Piešťanoch. Naše zariadenie bolo založené 03.02.2012 a je umiestnené v priestoroch Medicentra  Piešťany na adrese Pod Párovcami 5190/3C, Piešťany.

Od 1.8.2016 pôsobíme v nových priestoroch Medicentra Piešťany.

Viac informácií o klinike

Artroskopické operácie

Špecializujeme sa na vykonávanie moderných miniinvazívnych zákrokov a artroskopických operácií, ktoré sú radikálne a pritom natoľko šetrné, že ich pacient absolvuje v ambulantnom režime bez hospitalizácie. Do domáceho prostredia odchádza po krátkom odpočinku po celkovej anestézii, prípadne po 24 hodinách. Jednodňová chirurgia /one day surgery/ umožňuje výrazne skrátiť čas pobytu pacienta v zdravotníckom zariadení, minimalizuje predoperačný stres a eliminuje riziko nemocničných nákaz. Samozrejmosťou je osobný, profesionálny a flexibilný prístup ku každému pacientovi. Naše pracovisko poskytuje vysoko špecializovanú komplexnú a modernú liečbu pohybového aparátu. Ideme cestou maximálnej kvality diagnostiky a liečby, ktorú poskytujú naši špecialisti s najvyššou odbornou kvalifikáciou. K diagnostike a liečbe používame najmodernejšie laboratórne a vyšetrovacie prístroje a miniinvazívnu liečebnú techniku.

Prehliadka klinikou